Wyniki finansowe przemysłu w 2015 r. – mniejsze zyski; zwiększone nakłady inwestycyjne. Wypadki przy pracy

W lutowym numerze Chemika, pod niniejszą winietą, przedstawiono wyniki produkcyjne przemysłu krajowego, w tym działów przemysłu chemicznego, uzyskane w 2015 r. Dopiero w końcu marca br. GUS ogłosił roczne wyniki finansowe i ekonomiczne wypracowane przez przemysł, z których, dla naszych Czytelników, dokonaliśmy wyboru podstawowych informacji dotyczących krajowego przemysłu i wybranych najważniejszych działów, w tym działów przemysłu chemicznego. W minionym roku przemysł w Polsce przy przychodach ze sprzedaży produkcji w wysokości 1.197,0 mld zł (wzrost do roku poprzedniego o 4,9%), wypracował zyski w wysokości 72,0 mld zł i były one o 2,5% niższe od uzyskanych w poprzednim 2014 r., tj. o kwotę 1.866 mln zł. Spadek osiągniętych zysków wpłynął również pośrednio na obniżenie wskaźnika rentowności. Informacje o tym, jak kształtowały się uzyskane wartości zysku na tle wyników w 2014 r., w poszczególnych najważniejszych działach przemysłowych, wraz z wypracowanymi w tym okresie wskaźnikami rentowności obrotu netto, przedstawiono w Tablicy 1.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon