Wyniki BASF w drugim kwartale 2016 r.

W drugim kwartale 2016 BASF odnotował nieznaczną poprawę w otoczeniu makroekonomicznym. Wzrost cen ropy naftowej i wzrost popytu od końca marca wskazują na rozwój. „Odnotowaliśmy solidny popyt, szczególnie w przemyśle samochodowym i budownictwie. Jednak sytuacja makroekonomiczna pozostaje trudna do przewidzenia” – powiedział dr Kurt Bock, przewodniczący zarządu wykonawczego BASF SE.

Sprzedaż grupy BASF zmalała o 24% w drugim kwartale do 14,5 mld EUR w porównaniu do tego samego okresu w 2015 r. Dwie trzecie tego spadku to rezultat efektów portfelowych (minus 16%). Główną przyczyną było zbycie aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej w ramach wymiany aktywów z Gazpromem na koniec września 2015 r. Dodatkowo niższe ceny surowców, szczególnie w sektorze chemikaliów (Chemicals), doprowadziły do spadku cen sprzedaży (o 7%). Poza rozwiązaniami w sektorze rolnictwa (Agricultural Solutions), wszystkie segmenty wpłynęły na lekki wzrost poziomu sprzedaży (o 2%). W sektorze produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemikalia (Chemicals), Wyroby Przetworzone (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions), wolumeny wzrosły o 4%. Negatywne skutki walutowe dały się zauważyć we wszystkich działach (minus 3%).

W drugim kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 336 mln EUR do 1,7 mld EUR w porównaniu do znakomitego analogicznego kwartału ubiegłego roku. Znacząco wyższe zarobki w sektorze produktów chemicznych nie były w stanie zrekompensować znacznie niższych dotacji z segmentu naftowego i gazowego. W porównaniu z poprzednim drugim kwartałem, EBIT zmniejszył się o 321 mln EUR do 1,7 mld EUR. Zysk netto zmniejszył się o 173 mln EUR do 1,1 mld EUR. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,19 EUR w drugim kwartale 2016, w porównaniu do 1,38 EUR w analogicznym okresie 2015 r. Dostosowane do kosztów nadzwyczajnych i amortyzacji wartości niematerialnych, wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,30 EUR (drugi kwartał 2015: 1,49 EUR). (kk)

(https://www.basf.com/, 27.07.2016)