Współczesne strategie przeszukiwania baz struktur i związków chemicznych

Grzegorz Fic , Mariusz Skom ra, Barbara Dębska – Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Prosimy cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 8, 410–418

Współczesne bazy struktur i związków chemicznych cechują się bardzo dużym przyrostem informacji. W Tablicy 1 pokazano przyrost zasobów bazy Pubchem w ostatnich latach. Baza ta powstała w 2004r. i jest zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), instytucję podległą US National Institutes of Health (NIH). Jest to aktualnie najliczniejszy i dostępny bezpłatnie zbiór struktur chemicznych na świecie. Składa się z trzech baz, w których gromadzone są informacje o związkach małocząsteczkowych (nie więcej niż 1000 atomów oraz wiązań): PubChem Substance – zawiera pochodzące z wielu innych baz informacje o substancjach (mieszaniny, ekstrakty, związki kompleksowe i in.), PubChem Compound – zawiera informacje o strukturach chemicznych zapisanych w PubChem Substance, oraz PubChem BioAssay – zawiera informacje o różnych projektach badawczych w zakresie testowania ukierunkowanej biologicznej aktywności (w poszczególnych projektach liczebność grupy testowanych związków od 1 do kilkuset tysięcy).

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon