V edycja „Iuventus Plus” rozstrzygnięta

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  kwotę 15 mln PLN na finansowanie projektów młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym. W V edycji konkursu wyłoniono 56 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 86 pkt. W konkursie rozpatrzono 894 wnioski młodych naukowców. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 8.07.2016)