Technologia pozyskiwania wody z mgły może pomóc przy walce z niedoborami zasobów

Dr inż. Urszula Stachewicz  z Wydziału Inżynierii  Metali i Informatyki Przemysłowej została laureatką  16. Edycji Nagród Naukowych POLITYKI w kategorii nauki techniczne. Dr Stachewicz prowadzi obecnie dwa projekty, jeden dotyczy wykorzystania nanowłókien polimerowych w inżynierii tkankowej, a drugi jest związany z zastosowaniem nanowłókien do kolektorów wody z mgły.

„W obu swoich projektach wykorzystuję nanowłókna polimerowe, które są milion razy cieńsze niż ludzki włos. Nanowłókna polimerowe produkujemy przy użyciu elektroprzędzarki, którą zakupiliśmy przy okazji pierwszego projektu NCN Sonata 8” – mówi dr Stachewicz. „Nanowłókna mają bardzo interesujące właściwości powierzchniowe i mechaniczne ze względu na to, w jaki sposób są wytwarzane. A ponieważ jest to skala nano, a my pracujemy w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej przy AGH i mamy dostęp do świetnych mikroskopów, możemy badać integrację komórek z nanowłóknami dla zastosowań w inżynierii tkankowej oraz odkrywać nowe zjawiska związane ze zwilżaniem nanowłókien w kontekście pozyskiwania wody z mgły”.

Drugi projekt, niedawno rozpoczęty, dotyczy wykorzystania nanowłókien do zbierania wody. Aby było to możliwe naukowcy tworzą tzw. kolektory wodne, czyli gęste siatki z polimerowych włókien. Tego typu konstrukcje są głównie rozpowszechnione w Ameryce Południowej, Afryce i Azji, gdzie występuje poważny deficyt wody pitnej. Działanie kolektorów wodnych bazuje na osadzaniu kropel wody z mgły i deszczu na sitkach pod wpływem wiatru, dodatkowo krople odkładają się na włóknach w procesie kondensacji. Następnie krople spływają do rynienek i trafiają do zbiorników. W ten sposób uzyskuje się czystą wodę pitną. Rozmiary siatek sięgają do 50 m2 i są w stanie zgromadzić 150 l wody dziennie. Efektywność pozyskiwania wody w tym procesie można zwiększyć poprzez włączenie do siatek nanowłókien, charakteryzujących się dużym stosunkiem powierzchni do masy, czy objętości. Ponieważ mgły składają się z kropel o różnej wielkości, taka modyfikacja pozwoli pozyskać większe zasoby wody. (kk)

(http://www.agh.edu.pl/, 7.11.2016)