Stem Cells Spin laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016

Spółka Stem Cells Spin S.A. została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 za opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych. Stem Cells Spin S.A.. jest liderem innowacyjności, wprowadzającym przełomowe w skali światowej rozwiązania na rynkach medycznym, weterynaryjnym i kosmetycznym. Spółka opracowała i wdrożyła unikalne – w skali światowej – metody hodowli komórek macierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych (niemodyfikowanych chemicznie ani genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów ludzkich i zwierzęcych.

Stem Cells Spin s.a. w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu zakończyła w czerwcu 2016 r. trwający od listopada 2013 r., projekt biocervin „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+” oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W trakcie trwania projektu opracowano oraz wykonano linię demonstracyjną (specjalistyczne laboratoria), służącą produkcji wyrobów medycznych i produktów leczniczych, opartych na surowcu z porożogennych komórek macierzystych oraz przygotowano cztery prototypy produktów w obszarze medycyny (dermatologia, stomatologia, okulistyka), bazujących na porożogennych komórkach macierzystych. (kk)

(http://biotechnologia.pl/, 19.11.2016)