Selena: lepszy wynik netto w 2015 r. mimo niższej sprzedaży

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2015 r. osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 997,9 mln PLN. Pomimo spadku sprzedaży będącego wynikiem kryzysu na rynkach wschodnich, Grupa uzyskała wynik operacyjny EBIT w wysokości 58,9 mln PLN, zwiększyła rentowność brutto ze sprzedaży o 2 % oraz poprawiła zysk netto, który wyniósł 26,8 mln PLN i był o ponad 6,0 mln wyższy niż osiągnięty w 2014 r.

W 2015 r. utrzymywały się trendy obserwowane na rynku chemii budowlanej także w 2014 r. Pozytywne wpływy na wynik pochodzą m.in. z rynków: amerykańskiego, brazylijskiego i hiszpańskiego, gdzie Grupa zanotowała satysfakcjonujące wzrosty sprzedaży. Również Chiny należą do grupy krajów ze wzrostem sprzedaży, głównie dzięki rozwojowi handlu krajowego. Spadki Selena odnotowała natomiast w Rosji i na Ukrainie. Negatywny wpływ na sytuację Grupy miały wahania kursów walut – w szczególności bardzo duża dewaluacja kazachskiego tenge, tureckiej liry oraz brazylijskiego reala. Mimo to Grupa Selena utrzymała globalnie wynik EBIT na poziomie zbliżonym do odnotowanego w 2014 r., kontynuowała poprawę marży brutto ze sprzedaży i zysku netto. Na wyniki wpływ miały tradycyjnie ceny surowców. Mimo oczekiwanych przez rynek znacznych obniżek, w związku z blisko 70% spadkami cen ropy naftowej, ceny większości surowców dla chemii budowlanej spadły jedynie o kilka procent. (kk)

(http://www.selena.com/, 21.03.2016)