Selena: 20 mln zysku za pierwsze półrocze 2016

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w pierwszym półroczu br. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 456 mln PLN. Jednocześnie Grupa Selena zanotowała w analizowanym okresie zysk netto w wysokości 20,1 mln PLN, co oznacza poprawę o 16,9 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2015, natomiast zysk operacyjny wyniósł 17 mln PLN i wzrósł rok do roku o niemal 70 %. Spółka zanotowała również wzrost marży z poziomu 30,5 % do 33,4 %. (kk)

(http://www.selena.com/, 31.08.2016)