Program indywidualnego mentoringu dla studentów Politechniki Śląskiej

Opiekę osobistego mentora, pomoc w planowaniu rozwoju naukowego i zawodowego oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów z przyszłymi pracodawcami – zakłada program Power Implant, w którym od października weźmie udział co najmniej 35 studentów Politechniki Śląskiej. Pierwsza tego typu inicjatywa na tej śląskiej uczelni technicznej skierowana jest do studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków wydziału Mechanicznego Technologicznego, gdzie prowadzone jest nauczanie od nanotechnologii, przez inżynierię materiałową, mechanikę, mechatronikę aż po automatykę i robotykę. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 9.09.2016)