Ponad 600 mln PLN dla naukowców w dwóch rozstrzygniętych konkursach PO IR

Ośrodek Przetwarzania Informacji i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiły wyniki konkursów na projekty badawcze finansowane z Programu Inteligentny Rozwój. 563 mln PLN otrzymają konsorcja naukowe realizujące projekty w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Z kolei 40 mln PLN przeznaczone zostanie na stworzenie ośrodka badawczego prowadzącego tzw. międzynarodowe agendy badawcze.

Do konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działania 4.2 PO IR Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki zgłosiło się 7 wnioskodawców. Na podstawie oceny dokonanej podczas panelu ekspertów od analizy finansowej i budownictwa, reprezentujących zarówno świat nauki jak i gospodarki, wyłoniono 5 konsorcjów naukowych, które podejmą się prowadzenia projektów infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Mają one zapewnić dostęp do infrastruktury badawczej dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych jej wykorzystaniem do własnych prac B+R. Liderami zwycięskich projektów są: Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (2 projekty), Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Geofizyki PAN.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła natomiast pierwszy konkurs w ramach działania 4.3 PO IR Międzynarodowe Agendy Badawcze. Zwyciężył w nim projekt złożony przez prof. Tomasza Dietla oraz prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Otrzymają oni blisko 40 mln PLN na realizację interdyscyplinarnych badań z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników oraz badań nad magnetyzmem i nadprzewodnictwem. Prowadzone przez wyłonionych w międzynarodowych konkursach czołowych naukowców z Polski i z zagranicy badania mają się przyczynić się do opracowania nowych materiałów topologicznych. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 1.07.2016)