Polska w Unii Europejskiej w 2015 r.

W kilku poprzednich edycjach Chemika, przedstawiliśmy pod tą winietą m.in. dane statystyczne dotyczące wyników, jakie osiągnęła krajowa gospodarka, w tym bardziej szczegółowo przemysł chemiczny, w minionym 2015 r. W końcu maja br. GUS ogłosił, również za ubiegły rok, zbiorcze, syntetyczne dane, dotyczące sytuacji demograficznej, ale przede wszystkim gospodarczej, w odniesieniu do krajów zgrupowanych w Unii Europejskiej. Aczkolwiek cząstkowe dane na ten temat, prezentowaliśmy pod statystyczną winietą w lutowym wydaniu Chemika, to jednak zbiorcze informacje, dotyczące całego minionego roku, przytaczamy obecnie po raz pierwszy. Ze względu na ich uniwersalny charakter, przytoczone wielkości i wskaźniki dotyczące poszczególnych krajów prezentują głównie obraz ich całości gospodarki i przemysłu, bez uwzględnienia sytuacji przemysłu chemicznego, na co zwykle w naszych opracowaniach, zwracamy szczególną uwagę. Przedmiotowe dane zamieściliśmy poniżej w dwóch Tablicach 1 i 2.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon