Podmioty przemysłu chemicznego i pokrewne na „Liście 500” Rzeczpospolitej za 2015 r. Wstępne wyniki przemysłu w I kwartale 2016 r.

W końcu kwietnia br., „Rzeczpospolita” ogłosiła, tradycyjnie od 18. lat, „Listę 500”. największych, dobrowolnie zgłoszonych, podmiotów gospodarczych ze sfery przemysłu, handlu i finansów w Polsce za rok 2015 r. „Chemik”, również tradycyjnie, zamieszcza poniżej wyciąg przedsiębiorstw przemysłu chemicznego oraz branż pokrewnych z tej Listy. Zanim jednak je przedstawimy i omówimy, na wstępie kilka informacji dotyczących całej zbiorowości „Listy 500”.

Na wstępie warto odnotować układ właścicielski wybranych największych podmiotów w kraju, zatrudniających łącznie ponad 1.450 tys. osób (wzrost o ok. 100 tys. wobec roku poprzedniego). Dominujący nadal, od wielu lat, jest udział kapitału zagranicznego – stanowi on 47,6% własności firm; podmioty prywatne polskie to 44,6%, firmy państwowe w minionym roku stanowiły jeszcze 6,6%, a 1,2% własności omawianej grupy to sektor komunalny. Wymieniona struktura własnościowa w ostatnim dziesięcioleciu uległa znaczącym zmianom: 10 lat temu przedstawiała się w tych samych pozycjach odpowiednio: 50,6, 30,0, 18,2 oraz niezmiennie 1,2%. Największej więc redukcji (trzykrotnej) uległ, do wspomnianego roku, sektor przedsiębiorstw państwowych; znacząco wzrósł natomiast udział własnościowy kapitału rodzimego. W podziale branżowym, największą grupą, liczoną wartością produkcji sprzedanej (ok. 14%), stanowili nadal producenci paliw, mimo, że jej potentaci, tj. PKN Orlen i Grupa Lotos odnotowały dwucyfrowe spadki sprzedaży wobec wartości sprzed roku (spadek cen ropy i paliw). Następne sektory w tym podziale, to firmy handlu hurtowego (13%) i detalicznego (12%).

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon