PIPC na czele organizacji chemicznych z siedmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego wszedł w skład ważnego organu Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Oznacza to, że od marca Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje w Europie organizacje skupiające sektor chemiczny z siedmiu krajów regionu. – To dowód na wzrost znaczenia polskiego przemysłu chemicznego w Europie – komentuje Janusz Wiśniewski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej i Członek World Petroleum Council.

7 marca br. zarząd CEFIC zdecydował o nominacji dr inż. Tomasza Zielińskiego na członka działającej przy CEFIC National Association Board (NAB), która skupia przedstawicieli najważniejszych europejskich organizacji chemicznych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego będzie reprezentowała w NAB siedem krajów: Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Bułgarię, Rumunię i Polskę.

– Mianowanie szefa PIPC na tak ważne stanowisko to szansa na zbudowanie silnej koalicji państw regionu w najważniejszych dla chemii sprawach, m.in. tych dot. polityki klimatycznej czy kształtu umów handlowych – mówi Janusz Wiśniewski. – To pozwoli na jeszcze skuteczniejszą pracę PIPC na arenie międzynarodowej, na której od kilku lat polska organizacja jest postrzegana jako regionalny lider. (kk)

(http://www.pipc.org.pl/wydarzenia, 21.03.2016)