PGE i PGZ podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji spółki Exatel

PGE Polska Grupa Energetyczna i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy mającej na celu zbycie przez PGE na rzecz PGZ akcji spółki Exatel. List intencyjny zakładający współpracę przez najbliższe 6 miesięcy podpisano 31 maja. Szczegóły potencjalnej transakcji, m.in. cena i termin, będą przedmiotem szczegółowych analiz i zostaną wypracowane w ramach rozpoczętej współpracy. (kk)

(http://www.gkpge.pl/, 31.05.2016)