ORLEN Południe w programie „Odpowiedzialność i Troska”

ORLEN Południe, w ramach aktywnej polityki dążącej do minimalizacji oddziaływania spółki na otoczenie, podpisało deklarację dobrowolnego przystąpienia do programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). Poświadczeniem spełnienia wszystkich wymagań jest przyznanie ORLEN Południe przez kapitułę prawa do używania nazwy i logo programu. Poprzez przystąpienie do inicjatywy spółka z Grupy ORLEN zobowiązała się do podjęcia szeregu zadań na rzecz ciągłego zmniejszania uciążliwości dla środowiska naturalnego, dalszej, konsekwentnej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Jednocześnie, przynależność do międzynarodowej inicjatywy Responsible Care, realizowanej obecnie w blisko 60 krajach na świecie, daje ORLEN Południe możliwość wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy na wielu płaszczyznach funkcjonowania organizacji biznesowych. ORLEN Południe to już piąta spółka z Grupy ORLEN, która zakwalifikowała się do programu. (kk)

(http://www.orlenpoludnie.pl/, 11.05.2016)