ORLEN Południe o trendach optymalizacyjnych w sektorze biopaliw

ORLEN Południe został partnerem organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw konferencji  „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą“. Spotkanie ekspertów odbędzie się 21 października br. i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 2016.

W konferencji wezmą udział wytwórcy biopaliw i biokomponentów, przedstawiciele jednostek certyfikujących i reprezentanci innych ogniw  łańcucha wytwórczego, przedstawiciele jednostek naukowych związanych z biopaliwami, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, osoby zainteresowane polityką energetyczno-klimatyczną kraju i odnawialnymi paliwami transportowymi. Tegoroczna edycja podda wielowymiarowej analizie znaczenie i stan polskiego sektora biopaliw transportowych, począwszy od aktualnych wyzwań związanych z potrzebą nowelizacji prawnych regulacji determinujących funkcjonowanie branży, przez kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym, czy emisyjnością krajowych upraw surowców dedykowanych produkcji biopaliw w odniesieniu do kopalnych. (kk)

(http://www.orlenpoludnie.pl/, 18.10.2016)