Ocena niepewności pomiaru przy wyznaczaniu aktywności katalizatorów parowej konwersji metanu z parą wodną w 4-kanałowym reaktorze typu Tiomkina

Kamila MICHALSKA, Janusz KRUK* – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
Prosimy cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 8, 426–431

Parowy reforming gazu ziemnego jest obecnie najczęściej stosowanym procesem rozpoczynającym zasadniczy przerób gazu ziemnego do monotlenku węgla i wodoru, które stanowią substraty do wielu procesów syntezy podstawowych produktów niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki. Proces prowadzony jest w reaktorach rurowych ogrzewanych gazem, wypełnionych odpowiednim katalizatorem. Proces konwersji metanu z parą wodną przedstawiony równaniem (1) jest jednym z najpowszechniejszych procesów technologii chemicznej.

Jest to reakcja endotermiczna, której stała równowagi wyraźnie zależy od temperatury (Tab. 1) [1].

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon