NCBR dofinansuje innowacyjne projekty z branży energetycznej kwotą 275 mln PLN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dwa nowe programy skierowane do sektora energetycznego; dotyczą innowacyjnych technologii pozyskiwania czy magazynowania energii oraz systemów zarządzania nią; efekty powinny pojawić się za 2-3 lata; programy sektorowe są dowodem, że plan Morawieckiego jest realizowany – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Programy PBSE oraz IUSER skierowane do branży energetycznej mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. PBSE służyć ma powstaniu innowacyjnych technologii wytwarzania czy magazynowania energii, IUSER ma przynieść inteligentne systemy zarządzania nimi. Łączna pula dofinansowania projektów sięgnie odpowiednio 150 mln PLN i 125 mln PLN w ramach pilotażowych konkursów. Wnioski o dofinansowanie w ramach PBSE będzie można składać od 2 listopada br. do 20 grudnia br., zaś IUSER-a – od 21 listopada br. do 30 grudnia br. Podobnie jak w przypadku pozostałych programów sektorowych NCBR, te z branży elektroenergetyki będą objęte około dwuletnim okresem pilotażowym. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 3.10.2016)