Najlepsze pomysły z całego świata zasilą innowacje w PKN ORLEN

PKN ORLEN rozstrzygnął pierwszy – tej skali – globalny konkurs crowdsourcingowy, zainicjowany przez polską firmę. Spośród projektów zgłoszonych przez firmy, uczelnie i ośrodki badawcze z całego świata wytypowano trzy najlepsze rozwiązania. Ich autorzy pochodzą z Polski, Indii i Niemiec.  Zwycięzcy otrzymali po 10 tys. EUR, a także zostali zaproszeni do rozmów nad kontynuowaniem współpracy z PKN ORLEN. Wybrane koncepcje, zgodnie z założeniami konkursu, mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w rafinerii. Podmioty, które zaproponowały najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji to polska firma PWPO-T PROMONT będąca liderem polsko-szwedzkiego konsorcjum, specjalizujące się w inżynierii chemicznej, indyjskie biuro projektowe Guha Industries Canada oraz niemiecki ośrodek badawczy ILK Dresden. (kk)

(http://www.orlen.pl/, 11.04.2016)