Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji dla części członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwracając się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych o wskazanie kandydatów na członków Rady. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 16 września 2016 r., do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Innowacji i Rozwoju, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Rada NCBR”. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 1.08.2016)