Mniej biurokracji w nowym roku akademickim

Brak limitów miejsc na drugim kierunku studiów, kredyty studenckie szybciej i na lepszych warunkach, a także więcej środków na stypendia dla najlepszych – to tylko niektóre ze zmian obowiązujących w szkołach wyższych i na uczelniach od 1 października 2016 r.

Ustawa deregulacyjna (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw), przygotowana przez wicepremiera Jarosława Gowina jest najważniejszą zmianą dokonaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowym roku akademickim. Celem nowej ustawy jest odbiurokratyzowanie nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie rozwiązań deregulacyjnych w różnych obszarach funkcjonowania uczelni. Nowa ustawa znosi część obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z koniecznością przedkładania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur dotyczących działalności uczelni. Zawiera również zmiany o charakterze porządkującym, wynikające z doświadczeń w stosowaniu niektórych przepisów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz zapewnia spójność w obrębie tych unormowań. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 30.09.2016)