Miliony w „szybkiej ścieżce” dla firm w regionach słabiej rozwiniętych

750 mln PLN – o taką kwotę na badania przemysłowe i prace rozwojowe powalczą mikro, małe i średnie firmy w kolejnej odsłonie flagowego konkursu NCBR – tzw. „szybkiej ścieżki”. Zdecydowaną większość środków otrzymają projekty realizowane poza Mazowszem. Nowatorska formuła „szybkiej ścieżki” bazuje na dwóch fundamentach – ograniczeniu formalności do minimum i krótkim czasie wydania decyzji – około 60 dni. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną. W nowym konkursie wsparcie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim sięga 76 mln PLN, a dla pozostałych aż 674 mln PLN. W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 % w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 2.08.2016)