Metody redukcji emisji tlenków azotu z pieców koksowniczych

KAPAŁA J., KLEJNOWSKI K., KOWOLIK K., OLCZAK CZ.
Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 597–604

W artykule przedstawiano problem powstawania i potrzebę ograniczenia emisji tlenków azotu z baterii pieców koksowniczych. Dokonano analizy efektywności i dostępności metod redukcji tlenków azotu z baterii koksowniczych. Wdrożone do praktyki przemysłowej metody redukcji tlenków azotu z baterii pieców koksowniczych oraz realizacja przez operatorów instalacji koksowniczych programów dostosowawczych, przyczynią się do wypełnienia przez baterie pieców koksowniczych wymagań środowiskowych, wynikających z konkluzji BAT.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon