Laureat „polskiego Nobla” stworzy zakład w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

W ramach prestiżowego europejskiego grantu ERA Chairs Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie powstaje nowy zakład. Jego kierownikiem został wybitny uczony, prof. Maciej Wojtkowski, fizyk zajmujący się zaawansowanymi metodami obrazowania optycznego, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanej też czasem „polskim Noblem).

Prof. Wojtkowskiego wybrano w międzynarodowym konkursie, ocenianym przez grono naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii, w tym przez laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Zainteresowania badawcze prof. Macieja Wojtkowskiego związane są z tomografią optyczną, zwłaszcza w kontekście zastosowań medycznych. Naukowiec jest autorem bądź współautorem ponad 100 prac naukowych oraz kilkunastu patentów i zgłoszeń patentowych. Za zaprojektowanie i skonstruowanie tomografu przeznaczonego do nieinwazyjnych i bezkontaktowych badań optycznych wnętrza oka otrzymał w 2012 r. nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 27.10.2016)