Kierunki i możliwości bezpiecznej gospodarki nanoodpadami

MROWIEC B.
Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 593–596

Zastosowanie nanomateriałów w wielu produktach codziennego użytku generuje duże ilości nanoodpadów. Odpady zawierające nanomateriały unieszkodliwiane są na ogół wspólnie z innymi odpadami, co stwarza możliwość emisji niebezpiecznych „nanozanieczyszczeń” do środowiska. Gospodarkę nanoodpadami należy prowadzić w sposób umożliwiający dezaktywację nanomateriałów oraz minimalizujący ich emisję.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon