Handel zagraniczny w I półroczu 2016 Statystyka międzynarodowa 2015 r.

W uzupełnieniu danych o wynikach gospodarczych I półrocza 2016 r., jakie prezentowaliśmy pod tą winietą, w kilku poprzednich miesięcznych edycjach Chemika, przedstawiamy obecnie najważniejsze informacje dotyczące obrotów towarowych międzynarodowych Polski w tym samym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem handlu chemikaliami. Eksport polski ogółem w tym czasie wyniósł 90,5 mld EUR i był wyższy od porównywalnego okresu roku ubiegłego o 2,1%; import w tym samym czasie osiągnął 86,3 mld EUR będąc mniejszy od ubiegłorocznego o 0,2%. Saldo HZ Polski w omawianym okresie było dodatnie (drugi kolejny rok, podczas gdy w poprzednich latach było stale ujemne) i wyniosło 4.196,6 mln EUR, tj. o blisko 92% większe od dodatniego salda w I płr 2015 r.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon