Grupa PGE publikuje wyniki operacyjne i finansowe za trzy kwartały 2016 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld PLN. Spadek o 23 % w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld PLN. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld PLN. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln PLN, a segment energetyki odnawialnej 256 mln PLN. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,2 mld PLN. (kk)

(http://www.gkpge.pl/, 8.11.2016)