Dofinansowanie NCBiR dla projektu ORLEN Południe

ORLEN Południe otrzymało dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOCHEM na realizację projektu pt. „Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych”. Wartość dofinansowania wyniesie niemal 1 mln PLN, a budżet całego projektu szacowany jest na 1,65 mln PLN. Dofinansowany projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania i wdrożenia biodegradowalnych antyzbrylaczy do nawozów sztucznych, opartych o surowce pochodzenia roślinnego. Projekt, podzielony na 5 etapów obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia, zweryfikowanego jakościowo i użytkowo przez ORLEN Południe i wybranych, kluczowych odbiorców. Przewidywany termin zakończenia projektu to luty 2019. (kk)

(http://www.orlenpoludnie.pl/, 2.11.2016)