Chemik 2016-06

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Czerwiec, to szczególny czas dla Chemików w Polsce. Na pierwszą niedzielę czerwca przypada bowiem Dzień Chemika – święto Ludzi Chemii – naukowców i inżynierów. Wszystkim Chemikom składamy najlepsze, serdeczne życzenia. O tym, jak obchodzone było w tym roku święto Chemików napiszemy w następnych wydaniach.

Tymczasem, w części merytorycznej, Autorzy z Wydziału Chemii UJ, Sebastian Jarczewski i prof. Piotr Kuśtrowski prezentują przegląd możliwości użycia materiałów węglowych o kontrolowanej mezostrukturze jako katalizatorów reakcji utleniającego odwodornienia alkanów. Na następnych stronach prof. Robert Brzozowski z ICHP w Warszawie opisuje rolę różnych rodzajów selektywności kształtu w katalizie – na przykładzie otrzymywania izomerów diizopropylonaftalenu (DIPN). Z kolei Piotr Pander z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej zwraca uwagę na aktywowaną termicznie opóźnioną fluorescencję (TADF) jako możliwe rozwiązanie problemu niskich wydajności układów fluoroscencyjnych OLED. Autorzy z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, prof. Andrzej Papliński i Magdalena Piros, kompleksowo analizują działania ratownicze i naprawcze niezbędne w przypadku skażenia gleby i wody w wyniku awaryjnego wypływu substancji ropopochodnych z rurociągu przesyłowego. Dziękujemy PT Autorom za interesujące publikacje i PT Recenzentom za mądrą i cierpliwą współprace z redakcją.

Nasz miesięcznik prezentuje sprawy chemii i jej otoczenia naukowego, przemysłowego, rynkowego w wielu aspektach. W poprzednich tegorocznych wydaniach przedstawialiśmy chemię w Muzeum Narodowym w Warszawie; wcześniej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Niniejsze wydanie otwiera informacja o Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziale z wielkimi tradycjami i wspaniałymi perspektywami.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce obszerna informacja o sytuacji demograficznej i gospodarczej (za GUS z końca maja br.) w krajach Unii Europejskiej, a w Kalendarium Chemików przybliżamy postaci Profesora Włodzimierza Kołosa, wybitnego fizyko- chemika, współtwórcy warszawskiej i polskiej szkoły chemii kwantowej, oraz Pani Profesor Janiny Marii Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – w 90. w tym roku rocznicę urodzin i 22. rocznicę śmierci – bardzo zasłużonej w dziedzinie fizyko-chemii i niezapomnianej organizatorce konferencji i warsztatów naukowych.

W maju br. jubileusz 50-lecia świętowali chemicy z Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Puławach, którego historia rozpoczęła się równocześnie z budową Zakładów Azotowych „Puławy” w 1962 r.; relację z uroczystości w pięknej sali kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach publikujemy na stronie 344, pozostając pod wielkim wrażeniem dokonań, przyjaźni i wspólnych planów puławskich Chemików. Gratulacje i dobre, najlepsze życzenia na przyszłość!

Jak co miesiąc, także w tym wydaniu – wiele informacji z firm i doniesień o innowacjach – z prasy światowej, np. o nowatorskim urządzeniu do odzyskiwania energii ze sprężonego powietrza i jej przemiany na energię elektryczną, które skonstruowali studenci AGH, o szybkim i skutecznym detektorze zakażeń grzybiczych – z IChF PAN w Warszawie, o nowym tworzywie sztucznym firmy LANXESS, Pocan BF 4232 HR – doskonale stabilnym w warunkach hydrolizy i o wyjątkowych właściwościach pod względem opóźniania palenia. Pod winietą Konferencje, Wystawy, Spotkania – zaproszenia na liczne w najbliższym czasie wydarzenia naukowe i techniczne oraz kongresy gospodarcze.

Od 15 do 16 czerwca br. będzie obradował w Krakowie Kongres „Polska Chemia’2016”; to III edycja Kongresu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – przedstawiającego bieżącą tematykę i dyskusję o warunkach wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw chemicznych i roli rozwoju przemysłu chemicznego we wzroście gospodarczym Polski. Nasz miesięcznik jest patronem medialnym tego wydarzenia. Dziękujemy za zaufanie i zaproszenie.

Zapraszamy do lektury

redakcja

SPIS TREŚCI

Od redakcji 294
Chemistry on University of Warsaw 295
Kongres „Polska Chemia ‘2016” 296
Sebastian JARCZEWSKI, Piotr KUŚTROWSKI
Mezoporowate materiały węglowe jako obiecujące katalizatory utleniającego odwodornienia alkanów
298
Robert BRZOZOWSKI
Rola różnych rodzajów selektywności kształtu
w katalizie, na przykładzie otrzymywania
izomerów diizopropylonaftalenu
310
Piotr PANDER
Aktywowana termicznie opóźniona fluorescencja (TADF) – jako rozwiązanie problemu niskich wydajności układów fluorescencyjnych OLED
318
Andrzej PAPLIŃSKI , Magdalena PIROS
Wykrywanie i neutralizacja skażenia gleby w przypadku awaryjnego wypływu substancji ropopochodnych z rurociągu przesyłowego
326
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Polska w Unii Europejskiej w 2015 r
336
Chemia na Uniwersytecie Warszawskim 339
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Włodzimierz KOŁOS (1928 – 1996) 340
Janina Maria Janik (1925–1993) 342
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 344
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 348
AKTUALNOŚCI Z FIRM 303
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 352