Chemik 2016-05

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Majowe wydanie otwieramy publikacją Jerzego Świądrowskiego i Profesora Krzysztofa Stańczyka z Głównego Instytutu Górnictwa na temat środowiskowych aspektów podziemnego zgazowania węgla. Autorzy konkludują, że pomimo rosnącej roli aspektów środowiskowych, które muszą być uwzględniane w każdej działalności człowieka, postęp w przypadku podziemnego zgazowania węgla w zakresie unikania zagrożeń dla środowiska, umożliwia obecnie podejmowanie decyzji o budowie w pełni bezpiecznej instalacji przemysłowej w dużej skali. Zachęcamy także zainteresowanych do zajrzenia raz jeszcze do wydania Chemik 12/2015 – o węglu – surowcu i energii dla chemii.

PT Autorki z Politechniki Gdańskiej prezentują superkondensatory, które mogą stanowić bardzo dobre źródło magazynowania energii elektrycznej w energetyce odnawialnej, i – w tym kontekście – zastosowanie nowych materiałów elektrodowych; projektowanie takich materiałów wymaga nie tylko odpowiedniego doboru komponentów tworzących materiał kompozytowy, ale także dbałości o optymalne połączenie składników. Z kolei zespół Autorów z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach opisuje ścieżkę wyboru nośnika dla katalizatora na bazie domieszkowanego spinelu kobaltowego; wymieniają parametry świadczące o możliwości wprowadzenia na nośnik odpowiedniej ilości fazy aktywnej oraz osiągnięcia bardzo dobrych cech użytkowych finalnego katalizatora.

PT Autorzy z Wydziału Chemicznego UMCS opisują jeden z możliwych sposobów zagospodarowania odpadowej frakcji glicerynowej powstającej w reakcji transestryfikacji otrzymywania biodiesla – konwersję do gazów syntezowych i możliwości wykorzystania katalizatorów niklowych modyfikowanych renem w reakcji reformingu parowego glicerolu; wykazują, że katalizatory Ni-Re mogą być użyteczne w produkcji gazu syntezowego o wysokim stosunku CO:H2. Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce podmioty przemysłu chemicznego i pokrewne na „Liście 500” Rzeczpospolitej, największych, dobrowolnie zgłoszonych podmiotów gospodarczych ze sfery przemysłu, handlu i finansów w Polsce za 2015 rok – 25 firm chemicznych, a pośród nich 21, które figurowały w tym rankingu także w 2014 roku; teraz 14 z nich przesunęło się na wyższe miejsca, Grupa Azoty pozostała na tym samym. Warto dodać, że 19 ze wspomnianych 25 firm chemicznych odnotowało wzrost wartości produkcji sprzedanej wobec poprzedniego roku.

W tym wydaniu – w 150. rocznicę urodzin – przypominamy postać Feliksa Wiślickiego, współtwórcę przemysłu włókien sztucznych w Polsce i Fabryki Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim, jednej z największych i najbardziej nowoczesnych w Polsce i w Europie w dwudziestoleciu międzywojennym. Zasługi tego wszechstronnie wykształconego człowieka, który łączył pasję naukowca i talent menedżerski, dla Polski, fabryki, miasta i jego mieszkańców były ogromne.

Pośród doniesień z Konferencji, Wystaw, Spotkań – podsumowanie Targów EuroLab i CrimeLab, którym patronował nasz miesięcznik, i zapowiedź XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, które będą się odbywały jednocześnie, od 16 do 18 czerwca br. we Wrocławiu.

25 kwietnia br. w Warszawie została ogłoszona bezprecedensowa nagroda Synthos Chemical Award – 1 milion złotych dla najlepszego polskiego chemika! Nagrodę i warunki Konkursu zaprezentowali wspólnie Prezes Synthos SA, Tomasz Kalwat, Dyrektor Badań i Rozwoju, Jarosław Rogoża i Przewodniczący Kapituły Konkursowej, Profesor Stanisław Penczek. Wierzymy, że zachęcimy młodych ludzi do działań badawczych w dziedzinie chemii, bo przyszłość narodowej gospodarki zależy od osiągnięć naukowych rodzimych naukowców – powiedział Prezes Synthos SA, fundatora Nagrody. Synthos Chemical Award jest przewidziana dla osób które nie ukończyły 50 roku życia, posiadają obywatelstwo polskie i dokonały odkrycia naukowego, które zostało wdrożone lub ma szansę na wdrożenie; może przyczynić się do rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 maja do 31 lipca 2016 r. (informacje na str. 281). Gratulujemy bardzo śmiałości wizji i wysokości nagrody.

Maj, jak co roku, zachwyca świeżością, kolorami tulipanów, zielenią…

Zapraszamy do lektury

 

redakcja

SPIS TREŚCI

Od redakcji 238
Jerzy ŚWIĄDROWSKI, Krzysztof STAŃCZYK
Środowiskowe aspekty podziemnego zgazowania węgla
239
Anna DETTLAFF, Monika WILAMOWSKA-ZAWŁOCKA, Ewa KLUGMANN-RADZIEMSKA
Niezawodna energia odnawialna – zastosowanie
kondensatorów elektrochemicznych do gromadzenia energii elektrycznej
247
Marek INGER, Katarzyna ANTONIAK-JURAK, Monika RUSZAK, Paweł KOWALIK, Marcin WILK
Dobór nośnika tlenkowego dla katalizatora
do niskotemperaturowego rozkładu N2O
255
Marcin CICHY, Tadeusz BOROWIECKI
Reforming parowy glicerolu na katalizatorach
Ni-Re/α-Al2O3
261
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Podmioty przemysłu chemicznego i pokrewne na
„Liście 500” Rzeczpospolitej za 2015 r. Wstępne wyniki przemysłu w I kwartale 2016 r.
270
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Feliks WIŚLICKI (1866–1949) 273
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA
Targi EuroLab i CrimeLab – biznes ramię w ramię z nauką 278
XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA systemy-materialy-powłoki 280
Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2016 280
Synthos Chemical Award – 1 milion złotych
dla najlepszego polskiego chemika
281
XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 282
XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA – Przepisy • Interpretacje •
Rozwiązania • Trendy
283
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 282
AKTUALNOŚCI Z FIRM 250
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 284