Analiza parametrów termochemicznych oraz badania zapłonu modyfikowanego paliwa heterogenicznego

Justyna HADZIK*, Piotr KOŚLIK, Zenon WILK – Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w Krupskim Młynie
Prosimy cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 1, 33–40

Przedstawiona problematyka dotyczy doboru i badań paliw stałych przeznaczonych do zabiegów związanych z intensyfikacją wydobycia ropy i gazu, w tym również z formacji łupkowych. Modyfikowano paliwa heterogeniczne typu MPH i oceniano ich właściwości i parametry użytkowe w aspekcie ich przydatności do technologii suchego szczelinowania. Zaletą paliw złożonych, w stosunku do dotychczas stosowanych, jest ich wyższa odporność na temperaturę i ciśnienie, co pozwala na stosowanie przy wyższych parametrach roboczych panujących w odwiercie. Dodatkowa modyfikacja czyniona poprzez dodatek proszków ceramicznych, w postaci krzemionki lub pyłu korundowego, stabilizuje szczeliny, ułatwiając swobodniejszy przepływ gazu lub ropy. Do optymalizacji modyfikowanych składów wykorzystano narzędzia do analiz parametrów termochemicznych (program ICT Thermodynamic Code Version 1.0). Wykazano wpływ proponowanych dodatków na energetyczność badanych składów paliwowych (impuls właściwy, kaloryczność, współczynnik siły ciągu) oraz oszacowano ważny w procesach szczelinowania parametr, jakim jest objętość produktów gazowych generowana z jednostki objętości paliwa.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon