83 młodych badaczy z Diamentowymi Grantami

Blisko 16 mln PLN otrzymało 83 młodych badaczy w V edycji konkursu Diamentowy Grant, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zależności od reprezentowanej dziedziny do każdego z laureatów trafi do 180 tys. lub nawet 220 tys. PLN.  Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.: badania mikroskopijnych bezkręgowców na przykładzie niesporczaków; opracowanie systemu detekcji zanieczyszczeń wody; analiza „brukselizmów” – mechanizmów ich powstawania, ewolucji i asymilacji; prace nad nowymi wielofunkcyjnymi materiałami poliestrowymi dla potrzeb inżynierii tkankowej. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 23.09.2016)