500 mln PLN na innowacyjne badania w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych w nowym programie strategicznym NCBR

Wzrost międzynarodowej pozycji Polski w  badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i komercjalizacja innowacyjnych technologii materiałowych to cele strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką kraju jest modernizacja infrastruktury transportowej oraz zapewnienie trwałości i niezawodności obiektów budowlanych. Aby temu sprostać niezbędne jest opracowanie nowych materiałów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i trwałości, a przy tym bezpiecznych dla zdrowia społeczeństwa i środowiska naturalnego. To jedno z pięciu zagadnień, którym poświęcone będą projekty badawczo-rozwojowe w ramach nowego strategicznego programu NCBR „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”.

Całkowity budżet zaplanowanego na lata 2016-2021 programu TECHMATSTRATEG wynosi 500 mln PLN i został podzielony na trzy konkursy. Co warte podkreślenia, nowoczesne technologie materiałowe wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których udzielane jest wsparcie projektom B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Alokacja w pierwszym konkursie wynosi 150 mln PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 5 mln PLN a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln PLN. Dofinansowane prace badawczo-rozwojowe i działania związane z przygotowaniem do wdrożenia muszą się zakończyć przed upływem 36 miesięcy. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 6.07.2016)