250 mln PLN na komercjalizację wyników badań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłaszają wyniki konkursu na dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, służącej komercjalizacji prac B+R. 16 ośrodków badawczych w ciągu pięciu lat otrzyma na ten cel nawet 250 mln PLN. Wnioski w konkursie złożyło 16 ośrodków posiadających infrastrukturę o wartości co najmniej 50 mln PLN, powstałą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki dobrze przygotowanym aplikacjom wszystkie projekty otrzymają wsparcie NCBR na prowadzenie badań dla podmiotów zewnętrznych. Na liście beneficjentów konkursu znalazły się m.in. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Warszawska, a także Wrocławskie Centrum Badań EIT+. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 20.05.2016)