15 lat Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności. Podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się 28 czerwca w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, wręczone zostały granty i nagrody laureatom konkursów Fundacji. Jako pierwsi gratulacje i statuetki Fundacji odebrali laureaci XIV konkursu grantowego w towarzystwie kolegów, członków zespołu badawczego: dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka z Instytutu Reumatologii w Warszawie, dr n. med. Michał Panek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i dr n.med. Katarzyna Niemirowicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Wartość przyznanych w tej edycji grantów to 1 200 000 PLN. Nagrody wręczali Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy i Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Fundacji.

Kolejna grupa, która pojawiła się na scenie to autorzy najlepszych prac magisterskich z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych, wybrani w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Decyzją jury nagrodę I stopnia otrzymał  Dariusz Wawrzyniak za pracę wykonaną w Zakładzie Biologii RNA Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Nagrodę II stopnia otrzymał Dawid Gawliński za pracę wykonaną w Katedrze Toksykologii CM UJ Kraków. Nagrodę  III stopnia otrzymała  Dominika Krenczkowska za pracę wykonaną  w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej UM Gdańsk.

Od blisko 10 lat Naukowa Fundacja Polpharmy aktywnie angażuje się w działania na rzecz poprawy poziomu przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjenta. Od maja do połowy czerwca pod hasłem „Weź się lecz” – przedstawiciele Naukowej Fundacji Polpharmy prowadzili w całej Polsce akcję edukacyjną dla studentów kierunków medycznych popularyzującą zagadnienia przestrzegania zaleceń.  Pięć osób rozwiązało test konkursowy nie tylko bezbłędnie, ale i najszybciej. Nagrody I stopnia otrzymały studentki: Ewa Szumacher z UMŁ, i Urszula Ławrynowicz z GUMedu. Nagrody II stopnia dostała studentka i studenci z UMŁ: Patrycja Soja, Krzysztof Falenta i Mateusz Polakowski. wydanego przez Fundację w 2015 r. (kk)

(http://www.polpharma.pl/, 1.07.2016)