Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Południe

Rada Nadzorcza ORLEN Południe na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r. przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Zdziarskiego, jednocześnie powołując na to stanowisko Pana Konrada Antoniego Tajdusia. Pan Konrad Tajduś z Grupą Kapitałową ORLEN związany jest od  2011 r. Pracę rozpoczął na stanowisku dyrektora ds. optymalizacji procesów w spółce Unipetrol RPA, a następnie sprawował funkcję Członka Zarządu i dyrektora ds. Ogólnych w spółce Ceska Rafinerska. Od stycznia 2014 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ORLEN Eko. Pan Krzysztof Zdziarski pozostaje na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej PKN ORLEN. (kk)

(http://www.orlenpoludnie.pl/, 10.11.2015)