Zastosowanie organicznych cieczy jonowych w polarnych [2+4] cykloaddycjach

Zastosowanie organicznych cieczy jonowych w polarnych [2+4] cykloaddycjach
DRESLER E., JASIŃSKA E., ŁAPCZUK-KRYGIER A., NOWAKOWSKA-BOGDAN E., JASIŃSKI R.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 288–296

Praca prezentuje możliwości wykorzystania organicznych cieczy jonowych jako mediów reakcyjnych dla polarnych [2+4] cykloaddycji.

Słowa kluczowe: [2+4] cykloaddycja, ciecze jonowe,

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon