W poszukiwaniu zwiększenia efektywności radioterapii

Dobiegł końca projekt „Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych” (BioQuaRT). Naukowcy zrzeszeni w organizacji EURAMET EMPR poszukiwali nowych metod metrologicznych pozwalających na optymalizację planowania leczenia nowotworów z zastosowaniem radioterapii.

Jak napromieniać guz aby leczenie było skuteczne? Jak zapewnić bezpieczeństwo sąsiednim, zdrowym tkankom? To wyzwania stojące przed dzisiejszą radioterapią. Okazuje się, że powszechnie stosowany w leczeniu termin „dawka pochłonięta” nie jest wystarczająca przy określeniu efektywności całego procesu. W zależności od rodzaju promieniowania lub energii cząstek uzyskuje się różne efekty biologiczne. Istnieje zatem konieczność opracowania spójnej podstawy metrologicznej dozymetrii uwzględniającej aspekty zarówno fizyczne jak i biologiczne.

Już w latach 70-tych, na długo przed rozwojem nanotechnologii, naukowcy ze Świerku zainicjowali dziedzinę badań zwaną nanodozymetrią. Intensywny rozwój metod nanodozymetrycznych nastąpił jednak dopiero w  ostatnim czasie dzięki takim  urządzeniom jak opracowany w NCBJ Jet Counter. To jedno z trzech urządzeń na świecie, które dziś jest w stanie badać oddziaływanie promieniowania jonizującego ze strukturami subkomórkowymi. Dane jakie uzyskali polscy naukowcy z NCBJ pozwolą międzynarodowemu zespołowi badaczy na modelowanie zjawisk w skalach nanometrycznych, z którymi dzisiejsza nauka musi się zmierzyć. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie prac, które doprowadzą do optymalizacji planowania leczenia nowotworów z zastosowaniem radioterapii. Choć pierwszy etap projektu, o wartości 3,5 mln EUR, prowadzonego od 2012 r. właśnie zakończono, to uzyskane wyniki są tak obiecujące, że organizacja EURAMET podjęła decyzję o dalszym finansowaniu prac. (kk)

(http://www.ncbj.gov.pl/, 8.06.2015)