Trwałe kompozyty stomatologiczne

Materiały do zastosowań dentystycznych muszą spełniać wiele rygorystycznych wymagań. Stabilność, wytrzymałość i twardość – to tylko niektóre z nich. Naukowcy z Politecnico di Torsino wspólnie z uczonymi z Universite de Lyon oraz Institut Universitaire de France na łamach prestiżowego „Biomaterials” zaprezentowali innowacyjne kompozyty, w których fazy Al2O3 i SrAl12O19 są rozproszone w matrycy cyrkonu stabilizowanej tlenkiem ceru. Kompozyty zostały wyprodukowane z użyciem nowatorskiej metody powlekania powierzchni, w której handlowy tlenek cyrkonu powleczono nieorganicznymi prekursorami, które skrystalizowały w czasie obróbki cieplnej. Charakterystyka kompozytów metodami SEM i TEM wykazała, że ich powierzchnia jest jednorodna, a fazy Al2O3 i SrAl12O19 równomiernie rozmieszczone. Co więcej, jej koszty opisanej technologii oraz jej wpływ na środowisko są ograniczone, co jest korzystne dla dalszego zwiększania skali produkcji i wykorzystania kompozytów w biomedycynie. (kk)

(Palmero P., Fornabaio M., Montanaro L., Reveron H., Esnouf C., Chevalier J., Towards long lasting zirconia-based composites for dental implants. Part I: Innovative synthesis, microstructural characterization and in vitro stability, Biomaterials 2015, 50, 38-46)