Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego

Synteza pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego
CZARNA M., ORTYL J.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 297–306

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów w polu promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego, otrzymano szereg pochodnych hydroksy-2H-1-benzopiran-2-onu o wysokim stopniu czystości. Wykonane badania spektroskopowe oraz analiza związków wykazały, że większość otrzymanych produktów charakteryzuje się interesującymi właściwościami spektroskopowymi, co pozwala na wykorzystanie ich do roli molekularnych sond fluorescencyjnych.

Słowa kluczowe: pochodne hydroksykumaryny, kumaryna, promieniowanie mikrofalowe, fluorescencja

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon