„Studiujesz? Praktykuj!”

Rusza kolejna odsłona „Uczelni Przyszłości – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym razem to ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs „Studiujesz? Praktykuj!”, na organizację którego przeznaczono aż 550 mln PLN.

Celem konkursu jest umożliwienie polskim uczelniom przygotowania swoich studentów do wejścia na rynek pracy. Programy będą ustalane pomiędzy uczelnią a pracodawcą. Minimalny czas trwania stażu to jeden miesiąc. Możliwe jest jednak przygotowanie programów dłuższych, jak np. trzymiesięcznych – te zostaną odpowiednio wyżej ocenione. Oferty kierowane będą przede wszystkim do studentów ostatnich lat studiów, co ułatwi im wejście na rynek pracy. Studenci otrzymają m.in. stypendia stażowe, pokryte zostaną również koszty ewentualnych dojazdów, zakwaterowania i utrzymania oraz inne – np. ubezpieczenia czy badania lekarskie.

W konkursie będą mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej 100 studentów na kierunkach stacjonarnych. Państwowe wyższe szkoły zawodowe, podobnie jak ich niepubliczne odpowiedniki, będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach odrębnego projektu: „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl, 11.08.2015)