PGE pozyskała kredyt o wartości 2 mld PLN od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dwie umowy kredytowe na łączną kwotę prawie 2 mld PLN. To kolejne, po kredycie konsorcjalnym o wartości 5,5 mld PLN, środki pozyskane przez Grupę PGE na finansowanie planu inwestycyjnego. Wśród kluczowych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę PGE wymienić należy budowę nowych, efektywnych mocy wytwórczych, na czele z flagowym projektem – budową bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Grupa PGE założyła sobie także ambitny program modernizacyjny, mający na celu dostosowanie funkcjonujących w jej portfelu aktywów wytwórczych do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Grupa sukcesywnie poprawia również parametry w obszarze dystrybucji zapewniając niezawodność dostaw. Łącznie, na inwestycje budujące wartość Grupy, PGE zamierza przeznaczyć do 2020 r. kilkadziesiąt mld PLN. (kk)

(http://www.gkpge.pl/, 27.10.2015)