ORLEN nabywa polskie koncesje DEA

ORLEN Upstream kontynuuje zapowiadaną rozbudowę portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych. W wyniku zawartych umów Koncern przejmie od DEA Deutsche Erdoel AG 100 % udziałów w dwóch koncesjach w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zgodnie z założeniami strategii PKN ORLEN rozwój segmentu upstream w najbliższych latach planowany jest zarówno poprzez akwizycje aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce i na świecie, jak również rozwój organiczny w ramach prowadzonych samodzielnie projektów. W zakresie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Koncern koncentruje się na obszarach o większej perspektywiczności. Jednocześnie PKN ORLEN wzmacnia obecność na polu poszukiwań konwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Nabyte koncesje nr 29/2013/p na częściach bloków 434 i 433 oraz nr 30/2013/p na bloku 435 położone są w obrębie Karpat Zewnętrznych i zajmują powierzchnię ok. 2,2 tys. km². Prowadzenie prac poszukiwawczych na obszarze tych koncesji będzie możliwe po uzyskaniu od Ministerstwa Środowiska zgody na transfer praw do poszukiwań węglowodorów. (kk)

(http://www.orlen.pl/, 24.09.2015)