Nanodiamenty a utylizacja niebezpiecznych odpadów

Zespół naukowy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej opracował urządzenie umożliwiające wykrywanie, oczyszczanie oraz likwidację toksycznych związków organicznych. Sprzęt, który powstał pod kierunkiem dr hab. inż. Roberta Bogdanowicza służy do utylizacji niebezpiecznych zanieczyszczeń chemicznych, farmakologicznych oraz przemysłowych. Technologia opiera się na elektrolizie. Zastosowano dwie elektrody – jedną ze stali nierdzewnej, drugą – nanodiamentową domieszkowaną borem. Gdy pomiędzy nimi popłynie prąd, umieszczone w urządzeniu niebezpieczne związki zmineralizują się do produktów podstawowych, czyli np. do dwutlenku węgla.

W dostępnych obecnie na rynku urządzeniach do utylizacji materiałów toksycznych stosowane są inne, droższe elektrody, które poza substancjami niebezpiecznymi dokonują również elektrolizy wody. W rezultacie następuje generacja wodoru i tlenu, co grozi wybuchem. Urządzenie stworzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej dokonuje elektrolizy tylko związków niebezpiecznych – pomijając wodę. Tym samym jest bezpieczniejsze dla użytkowników. Kolejną zaletą urządzenia jest fakt, że pozwala ono na utylizację wielu związków chemicznych. Wykorzystywane dotychczas metody, takie jak utylizacja z użyciem promieniowania UV, mają w tym względzie ograniczone możliwości. Co więcej urządzenie z PG niszczy nie tylko związki organiczne, ale także materiały biologiczne (np. bakterie), pozostające po badaniach w laboratoriach medycznych.

Ze względu na niewielkie gabaryty i możliwość dopasowania urządzenia do konkretnych potrzeb może ono znaleźć zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach utylizacyjnych, ale także w laboratoriach medycznych, kosmetycznych, ochrony roślin czy biologicznych oraz wszędzie tam, gdzie możliwości utylizacji substancji toksycznych są ograniczone.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”. Trwają prace dotyczące wdrożenia wynalazku, m.in. wysłane zostało zgłoszenie patentowe w procedurze europejskiej. (kk)

(http://pg.edu.pl/. 13.07.2015)