Międzynarodowe Targi Materiałów Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®

Międzynarodowe Targi Materiałów Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® są cyklicznym wydarzeniem w Europie Środkowej, organizowanym od 2010 r. w Krakowie. Dedykowane są branży kompozytów; zapewniają swoim klientom bezpośredni dostęp do rynków lokalnych i globalnych, pozwalają tworzyć nowe relacje biznesowe, a także stwarzają wiele możliwości promocji. Towarzyszące Targom seminaria i strefa prezentacji technicznych umożliwiają przedstawienie i poznanie najnowszych osiągnięć, a także potwierdzają wielkie znaczenie kompozytów na rynku. Aby dotrzymać kroku nowym trendom, zakres tematyczny Targów jest każdego roku uaktualniany, dzięki współpracy ze specjalistami z polskich uczelni technicznych. Rosnąca liczba zagranicznych wystawców na KOMPOZYT-EXPO pozwala skupić w sercu Europy nowości dotyczące kompozytów z różnych zakątków świata, czyniąc Kraków polską stolicą światowych trendów kompozytowych.

Targi KOMPOZYT-EXPO dedykowane są dostawcom surowców, producentom materiałów kompozytowych, maszyn i narzędzi, dostawcom oprogramowania umożliwiającego projektowanie i modelowanie materiałów, a także usługodawcom. W jednym miejscu gromadzą decydentów, kadrę zarządzającą, inżynierów, technologów, projektantów, konstruktorów z branży motoryzacji, transportu, lotnictwa, inżynierii lądowej, budownictwa, energetyki wiatrowej, przemysłu stoczniowego, sportowej czy medycznej.

Podczas ubiegłorocznych Targów ofertę zaprezentowało 200 firm (wystawcy, współwystawcy, firmy reprezentowane) z 18 krajów. W 2015 r. wystawcy z zagranicy wynajęli o 20% więcej powierzchni niż w 2013 r., a Targi odwiedziło 2,7 tys. specjalistów. Co ciekawe, aż 41 firm wśród Wystawców, to przedsiębiorcy z Niemiec.

Obecnie KOMPOZYT-EXPO uznawane są za jedno z ważniejszych wydarzeń branży w Europie Środkowo-Wschodniej, co znajduje potwierdzenie w stale zwiększającej się frekwencji zwiedzających. Wydarzenie jest przede wszystkim platformą do prezentowania nowości, nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i informacji. Służyła temu m.in. zlokalizowana w centralnym punkcie hali Strefa Prezentacji Technicznych, gdzie eksperci z Polski i z zagranicy dzielili się z uczestnikami Targów wiedzą.

Informacje i szczegółowy program: www.kompozyty.krakow.pl