Inżynieria biomedyczna, to prawdziwa misja, służba nauk technicznych naukom medycznym – rozmowa z prof. Ewarystem TKACZEM, kierownikiem Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Inżynieria biomedyczna, to prawdziwa misja, służba nauk technicznych naukom medycznym – rozmowa z prof. Ewarystem TKACZEM, kierownikiem Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
CZUMAK-BIENIECKA A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 2, 69–74

Rozmowa dotyczy merytorycznych związków pomiędzy chemią, biotechnologią i elektroniką. Bioinżynierii medycznej i kształcenia na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej – jedynym takim kierunku w Polsce

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon