Fotostabilność kompozytów poli(kwasu mlekowego) z poliakrylanami jako nowych materiałów dla przemysłu opakowaniowego

Fotostabilność kompozytów poli(kwasu mlekowego) z poliakrylanami jako nowych materiałów dla przemysłu opakowaniowego
VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA I., KACZMAREK H.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 5, 281–287

Folie kompozytów poli(kwasu mlekowego) (PLA) z poliakrylanami o różnym składzie i proporcjach składników otrzymano metodą fotochemiczną. Celem pracy było zbadanie fotoodporności kompozytów w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem komory klimatycznej Suntest, wyposażonej w lamy ksenonowe symulujące promieniowanie słoneczne. Na podstawie analizy spektroskopowej w podczerwieni próbek poddanych fotodegradacji stwierdzono zwiększenie fotostabilności kompozytów zawierających usieciowane poliakrylany w stosunku do czystego PLA.

Słowa kluczowe: Poli(kwas mlekowy), poliakrylany, fotosieciowanie, fotostabilność, fotostarzenie, folie kompozytowe

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon