Evonik wspiera młodych chemików

Evonik i Europejska Sieć Młodych Chemików (European Young Chemists’ Network, EYCN) podpisały umowę o współpracy. Nowa umowa ustanawia wytyczne dla wsparcia Evonik i sponsorowania EYCN, tworząc stabilną podstawę dla realizacji projektów mających na celu wspomaganie młodych chemików europejskich. Na podstawie tej umowy, Evonik sfinansuje podróże i staże dla studentów w ramach EYCN. Umowa o współpracy da Evonik bezpośredni dostęp do wysoko wykwalifikowanych praktykantów z europejskich państw, jak również państw spoza UE, takich jak Rosja i Izrael. Ponadto, Evonik będzie mógł zaprezentować się młodym europejskim naukowcom jako dobry pracodawca. (kk)

(Komunikat prasowy Evonik, 21.05.2015)