Chemik 2015-11

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Niniejsze wydanie kolejny raz w ostatnich latach poświęcamy „Paliwom i Biopaliwom”. Otwiera je rozmowa z Krystianem Paterem, Członkiem Zarządu PKN Orlen S.A. ds. Produkcji, który nie tylko prezentuje branżę rafineryjną i jej światowe otoczenie, ale także PKN ORLEN S.A. – jako zintegrowany międzynarodowy koncern sektora Oil&Gas; konkluduje, że „Polska chemia powinna poszukiwać przewag konkurencyjnych w ścisłej kooperacji z jednostkami naukowymi. Powinniśmy stawiać na współpracę nauki z biznesem w celu generowania innowacji podnoszących zarówno wartość firm jak i ich ofertę.” Dziękujemy za ten interesujący wywiad. W kolejnych publikacjach PT Autorzy z Biura Rozwoju i Działu ds. Technologii PKN ORLEN S.A. obszernie prezentują rozwój technologii produkcji paliw silnikowych w PKN ORLEN S.A. w ostatnich 25. latach i wskazują perspektywy na przyszłość, a PT Autorzy Instytutu Chemii PW, ORLEN Paliwa i PKN ORLEN S.A. opisują LPG jako specyficzne paliwo silnikowe, które w Polsce jest używane w prawie 3 milionach samochodów! Publikacje merytoryczne uzupełnia komentarz eksperta ryzyk regulacyjnych dotyczący biopaliw jako kosztownego obowiązku paliwowego w Polsce, gdzie nie funkcjonuje – jak w innych krajach UE – żaden system wsparcia dla biopaliw. Na następnych stronach PT Autorzy z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i Uniwersytetu KSW w Warszawie wskazują perspektywy rozwoju technologii biorafineryjnych, przekonując, że systemy biorafineryjne, w których wytwarzane są biopaliwa, energia i różnego rodzaju biosubstancje, stanowią kluczowy element zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju przemysłu; z kolei Autorzy z Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw PIMOT opisują zmiany wybranych parametrów fizykochemicznych benzyn i olejów napędowych w procesach utleniania, a Autorki z Zakładu Technologii Paliw PIMOT – starzenie olejów napędowych w procesie magazynowania. Wydania tematyczne są przygotowywane we współpracy z członkami Rady Programowej naszego miesięcznika; dziękujemy Panom Czesławowi Bugajowi i Krzysztofowi Biernatowi za zaangażowanie i cenne uwagi. Część merytoryczną niniejszego wydania zamyka podsumowanie projektu realizowanego w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej z udziałem uczniów liceum FILOMATA z Gliwic, dotyczącego badań biologiczno-chemicznych gleby skażonej TZO. W stałych działach – m.in. pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce informacje o firmach przemysłu chemicznego oraz niektórych branż pokrewnych (paliwa, papier) lub usługowych na rzecz chemii, z „Listy 2000” Rzeczpospolitej – dobrowolnie zgłoszonych, największych (wg wielkości przychodów ze sprzedaży) krajowych przedsiębiorstw sektorów produkcji, handlu, usług i finansów za rok 2014 i dane dotyczące ilości wytworzonych w kraju i sprzedanych oraz zaimportowanych biokomponentów, które znalazły się w obrocie w Polsce w I półroczu 2015 r. Pod winietą Kalendarium Chemików przypominamy postać Francisa Astona, Anglika, który jako pierwszy w nauce badał i udowodnił istnienie w przyrodzie izotopów pierwiastków chemicznych. Zachęcamy do przejrzenia doniesień z konferencji, targów, spotkań i prześledzenia Aktualności oraz informacji Z prasy światowej – o innowacjach, odkryciach, nowych produktach i technologiach. Nasza teraz największa i najważniejsza sprawa do Państwa, to prośba o zamówienie prenumeraty na 2016 r. MNiSW definitywnie nie będzie już wspomagało czasopism naukowotechnicznych; tym ważniejsze jest Państwa zamówienie prenumeraty miesięcznika CHEMIK – wprost z www.miesiecznikchemik.pl/prenumerata. Dziękujemy. Życzymy dużo słońca jesienią i zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 728
Polska chemia powinna poszukiwać przewag konkurencyjnych w ścisłej kooperacji z jednostkami naukowymi – wywiad z Krystianem Paterem, Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Produkcji 729
Agnieszka ŚNIEGULA, Dariusz GUZMAŃSKI
Rozwój technologii produkcji paliw silnikowych w PKN OR LEN S.A. w ciągu ostatnich 25 lat
733
Maciej Paczuski , Sławomir Karpisz , Barbara Kęsy
LPG jako specyficzne paliwo silnikowe
744
Bartłomiej Świderski
Biopaliwa – kosztowny obowiązek paliwowy w Polsce
748
Marlena Owczuk , Magdalena Rogulska , Dorota Bogumił , Krzysztof Biernat
Perspektywy rozwoju technologii biorafineryjnych
749
Paweł BUKREJEWSKI, Marta SKOLNIAK, Dorota WARDZIŃSKA
Zmiany wybranych parametrów paliw w procesach utleniania
759
Joanna CZARNOCKA, Małgorzata ODZIEMKOWSKA
Starzenie olejów napędowych w procesie magazynowania
771
Jolanta TUREK-SZYTOW
Badania biologiczno–chemiczne gleby skażonej trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO
777
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Podmioty przemysłu chemicznego na „Liście 2000” Rzeczpospolitej.
Biokomponenty w biopaliwach w Polsce.
783
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Francis ASTON (1877 – 1945)
787
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 789
AKTUALNOŚCI Z FIRM 795
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 797
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 800