Chemik 2015-10

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Październikowe wydanie miesięcznika CHEMIK – Zrównoważony rozwój – od kilku lat towarzyszy debacie na ten temat podczas dorocznej Konferencji „Ochrona Środowiska.
Nowoczesne programy ekologiczne”. Szesnasta edycja tych spotkań będzie się odbywała od 21 do 23 października w Ustroniu; wnioski i rezolucje z poprzednich edycji były wysyłane do osób i instytucji mających wpływ na ich realizację; prezentowaliśmy je także na łamach Chemika. Na co dzień nawet nie uświadamiamy sobie, jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w przemyśle i w nauce w kontekście ochrony środowiska właśnie; dzisiaj jest to już określony sposób myślenia i spojrzenia na sprawy rozwoju, zawsze zrównoważonego rozwoju. W kilkunastu publikacjach na łamach tego wydania wskazywane są problemy, nowe rozwiązania i tendencje; prezentowane osiągnięcia i konkretne propozycje, od sposobów rafinacji odpadowych tłuszczy technicznych, poprzez zagadnienia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i nanosrebro w kontekście zagrożeń dla środowiska, aż po proekologiczne maty sanitarne na bazie włókna z konopi uprawianych na terenach zrekultywowanych. Osobną sesję XVI Konferencji poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa chemicznego; w tym publicznego wymiaru bezpieczeństwa chemicznego, niebezpiecznych chemikaliów i roli Służby Celnej jako strażnika ochrony środowiska.
Bardzo też polecamy publikację na temat możliwości produkcji granulowanych nawozów organiczno-mineralnych z niektórych odpadów komunalnych i przemysłowych. Dziękujemy PT Autorom za wszystkie artykuły, a Organizatorom Konferencji za współpracę.
W stałych działach informacje statystyczne, w tym wybór firm z „Listy 500” Rzeczpospolitej, a pod winietą Kalendarium – Profesor Zygmunt Wróblewski. W tym wydaniu przekazujemy informacje o 8 KTCh w Rzeszowie i wielu innych wydarzeniach, którym patronował medialnie nasz miesięcznik.
Bardzo prosimy o zamawianie prenumeraty miesięcznika Chemik na 2016 rok.
Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 622
Wilhelm Jan TIC
Sposoby rafinacji odpadowych tłuszczy technicznych
623
Tomasz Spietz , Marcin Stec , Adam Tatarczuk , Lucyna Więcław –Solny
Redukcja emisji amin i lotnych produktów ich degradacji
625
Arkadiusz KAMIŃSKI, Paweł KOZICZYŃSKI
Zintegrowane podejście do zagadnień ochrony środowiska
w kompleksie rafineryjno-petrochemiczno-energetycznym
w obliczu środowiskowych regulacji prawnych
635
Grzegorz Ligus Czesław Olczak Władysław Śmigiel
Innowacyjna technologia przygotowania osadów ściekowych
do odzysku w instalacji koksowniczej
639
Lesław Górniak
Publiczny wymiar bezpieczeństwa chemicznego. Obowiązki
przedsiębiorców i dobre praktyki
645
Dorota Kalisz
Nadużycia niebezpiecznych chemikaliów. Jak analizować
podatność i skąd czerpać wiedzę?
647
Andrzej J. Puka
Służba Celna na straży ochrony środowiska. Ochrona Unii
Europejskiej i działania międzynarodowe
649
Joanna GUZIAŁOWSKA-TIC
Usuwanie wyrobów zawierających azbest, na przykładzie
miasta Opola
652
Bożena MROWIEC, Natalia KOSUT
Powszechność stosowania nanosrebra jako czynnik
zagrożenia środowiska
654
Jerzy MAŃKOWSKI, Jacek KOŁODZIEJ, Andrzej KUBACKI,
Przemysław BARANIECKI
Proekologiczne maty sanitarne na bazie włókna z konopi
uprawianych na terenach zrekultywowanych
660
Marta BOŻYM
Ocena możliwości wykorzystania suszonych solarnie
osadów ściekowych
666
Anna KRÓL, Kamila MIZERNA
Wpływ redukcji wielkości ziaren odpadu na stopień
uwalniania metali ciężkich
670
Małgorzata Kacprzak , January Bień , Ewa Neczaj
Stosowanie osadów ściekowych a bezpieczeństwo środowiska
674
Martyna NOWAK
Wytwarzanie i przetwarzanie osadów ogólnych w państwach członkowskich
w aspekcie Rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w sprawie
statystyk odpadów
680
Edward KRZYWY, Czesław WOŁOSZYK, Ewa MOŻDŻER
Możliwości produkcji granulowanych nawozów organiczno-mineralnych
z niektórych odpadów komunalnych i przemysłowych
684
Ewa MOŻDŻER, Edward KRZYWY
Współdziałanie gnojowicy i preparatu PRP Fix w kształtowaniu wielkości
i jakości plonów roślin
698
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE / STATISTICS OF CHEMICAL INDUSTRY
Wyniki I półrocza 2015 w branżach przemysł chemicznego.
Firmy polskie na „Liście 500” Rzeczpospolitej – największych firm w Europie
Środkowo-Wschodniej”.
706
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Zygmunt WRÓ BLEWSKI (1845 – 1888)
709
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 709
AKTUALNOŚCI Z FIRM 652
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 684
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 616